Projects
Musik, dans, teater, bild/form, film och foto. Olika kulturformer för att engagera och skapa möten mellan människor i alla åldrar, med olika nationella bakgrunder och funktion.
Verksamheten handlar om att ge asylsökande möjlighet till en meningsfull sysselsättning under väntetiden som skapar hälsa och ökad kunskap om det svenska samhället.